PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN SINH NHẬT

Ngày đăng: 15.10.2021

PHẦN THƯỞNG

Quà Ước Nguyện

Code Vật phẩm
1 10 Ngọc Triệu hồi cao cấp - 5 Ngọc triêu hồi bí ẩn - 400 Kim Cương
2 Vàng x300.000, Tinh Thạch Z x600, Viên Nhộng Exp x100.000
3 Hồn đỏ SSS x15 - Kim Cương x600 - Đá thần bí x3
4 Mảnh S Ngẫu Nhiên x5, Mảnh SS Ngẫu Nhiên x5, Thẻ Tu Luyện x500
5 Vàng x500.000, Tinh Thạch Z x1000, Viên Nhộng Exp x150.000
6 Mảnh S Ngẫu Nhiên x30, Mảnh SS Ngẫu Nhiên x30, Thẻ Tu Luyện x1500
7 Hồn Đỏ SS Tùy Chọn x20, Ngọc Triệu Hồi Cao Cấp x30, Tinh Thạch Z x1500
8 20 viên triệu hồi cao cấp + 10 viên triệu hồi thần bí + 3 Đá thần bí
9 100 Mảnhh S + 40 Mảnh SS + 700 kim cương
10 3 Ngọc rồng tuỳ chọn - 3000 Thẻ tu luyện - 200 Nhộng thần cách
11 20 Đá thức tỉnh + 10000 Đá năng lượng + 10000 nhộng đột phá
12 20 Ngọc Triệu hồi cao cấp - 10 Ngọc triêu hồi bí ẩn - 600 Kim Cương
13 Hồn đỏ SSS x20 - Kim Cương x900 - Đá thần bí x5
14 Mảnh S Ngẫu Nhiên x15, Mảnh SS Ngẫu Nhiên x15, Thẻ Tu Luyện x1000
15 Hồn Đỏ SS Tùy Chọn x10, Ngọc Triệu Hồi Cao Cấp x15, Tinh Thạch Z x1000
16 Hồn đỏ SSS x5 - Kim Cương x300 - Đá thần bí x1
17 5 Ngọc Triệu hồi cao cấp - 2 Ngọc triêu hồi bí ẩn - 200 Kim Cương
18 Vàng x150.000, Tinh Thạch Z x300, Viên Nhộng Exp x50.000
19 Hồn Đỏ SS Tùy Chọn x5, Ngọc Triệu Hồi Cao Cấp x5, Tinh Thạch Z x500

 

Quà đạt Mốc

Mốc quà Lượt Phần thưởng
Mốc Quà Chung TOÀN SERVER 10.000 Vàng x200.000, Viên Nhộng Exp x5000, Viên Nhộng Đột Phá x3000, Kim Cương x300
80.000 Đá Thức Tỉnh x10, Mảnh S Ngẫu Nhiên x30, Kim Cương x300, Ngọc Porata x1000
100.000 Kim Cương x500, Ngọc Rồng Ngẫu Nhiên x5, Mảnh SS Ngẫu Nhiên x30, Đá Thức Tỉnh x20
200.000 Hồn Đỏ SSS Tùy Chọn x20, Đá Thức Tỉnh x50, Kim Cương x600, Ngọc Rồng Ngẫu Nhiên x2
Mốc Quà Cá Nhân 15 Vàng x200000; Nhộng exp x10000; Nhộng đột phá x5000; Ngọc rồng ngẫu nhiên x1; Ngọc triệu hồi cao cấp x10; Kim cương x300
30 Vàng x400000; Nhộng exp x20000; Nhộng đột phá x10000; Ngọc rồng ngẫu nhiên x3; Ngọc triệu hồi cao cấp x20; Kim cương x500
60 Vàng x800000; Nhộng exp x100000; Nhộng đột phá x70000; Vũ khí ngẫu nhiên x3; Ngọc triệu hồi cao cấp x60; Kim cương x1000
100 Đá thức tỉnh  x100; Ngọc rồng tuỳ chọn x3; Nguyên Khí ngẫu nhiên LV3-5 x10; Viên Nhộng Đột Phá-6 giờ x35; Quà tùy chọn Hồn Đỏ SS x300; Kim cương x1500
200 Nhộng thần cách x1000; Đá thức tỉnh x200; Nguyên Khí ngẫu nhiên LV4-5 x10; Viên Nhộng Đột Phá-6 giờ x80; Thẻ tu luyện 15000; Kim cương x2000
300 Đá thức tỉnh x500;Túi tùy chọn tăng Ấn Ký - Cao x30; Nhộng thần cách x2000; Quà tùy chọn Hồn Đỏ SSS x300; Mảnh SS x300; Kim cương  x3000

Quà xếp hạng Đua TOP BÁNH TRUNG THU

Hạng Phần thưởng
TOP 1 SSS Jiren
300 Hồn Đỏ SSS
10000 Kim Cương
10.000 Nước Siêu Thần
6.000 Nước Siêu Thánh
50000 GOSU
Áo Hoodie CBTT
TOP 2 SSS Macarrita
150 Hồn Đỏ SSS
5000 Kim Cương
1 Vũ Khí Cam Tự Chọn
1 Bộ Ngọc Rồng
30000 GOSU
Áo Hoodie CBTT
TOP 3

SSS Whis
50 Hồn Đỏ SSS
3000 Kim Cương
1 Vũ Khí Cam Tự Chọn
200 Mảnh SS Ngẫu Nhiên.
20000 GOSU
Áo Hoodie CBTT

TOP 4-10 2000 Kim Cương
1 Bộ Ngọc Rồng
100 Đá Thức Tỉnh
100 Mảnh SS Ngẫu Nhiên.
3000 GOSU
Áo Hoodie CBTT
TOP 11-15 Áo Hoodie CBTT