HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

Ngày đăng: 21.10.2020

Xin chào các chiến binh, nay Bulma sẽ hướng dẫn các chiến binh nhập code:
 +Tìm kiếm code ở đâu?
    -Các chiến binh có thể kiếm code khi tham gia đúng theo yêu cầu trên các sự kiện trên Fanpage và Group
Bước 1: Bấm vào phần Avartar góc trái trên giao diện
Bước 2: Chọn đổi Giftcode
Bước 3: nhập code vào ô (lưu ý: xóa khoảng trắng trước và sau để không bị lỗi các chiến binh nhé)