HƯỚNG DẪN PHÓ BẢN VÀ THÍ LUYỆN DÀNH CHO TÂN THỦ

Ngày đăng: 21.10.2020

Phó bản tài nguyên
Phần này các chiến binh có thể kiếm được các nguyên liệu cơ bản như: kinh nghiệm, đột phá, hợp kim, tinh thạch Z.

Phó bản Exp
-Cấp mở ải: các chiến binh level 16 sẽ mở được ải này.
-Tại đây các chiến binh có thể kiếm được Viên nhộng Exp và Exp bản thân tùy theo ải chiến binh sẽ nhận được nhiều phần quà tương ứng.

Phó bản đột phá
-Cấp mở ai: các chiến binh level 20 sẽ mở được ải này.
-Tại đây các chiến binh có thể kiếm được Viên nhộng đột phá và Exp bản thân tùy theo ải chiến binh sẽ nhận được nhiều phần quà tương ứng.

Phó bản hợp kim
-Cấp mở ải: các chiến binh level 22 sẽ mở được ải này.
-Tại đây các chiến binh có thể kiếm được Hợp kim và Exp bản thân tùy theo ải chiến binh sẽ nhận được nhiều phần quà tương ứng.

Phó bản tinh thạch Z
-Cấp mở ai: các chiến binh level 52 sẽ mở được ải này.
-Tại đây các chiến binh có thể kiếm được Tinh thạch Z và Exp bản thân tùy theo ải chiến binh sẽ nhận được nhiều phần quà tương ứng.

Thí luyện thần điện
-Tại đây các chiến binh cần đánh bại các BOSS chỉ định để nhận quà.
-Mỗi tầng sẽ có mỗi phần quà khác nhau.


Vượt ải xà đạo
-Phó bản được reset vào 6:00 sáng mỗi ngày
-Có các mốc vượt ải để nhận quà như ( mốc ải thứ 4, thứ 6, thứ 8 và thứ 10)
- Tại đây các chiến binh cần xếp đội hình để vượt ải. Khi các anh hung tử trận có thể dung đậu thần để hồi sinh anh hung.